TT38 Talenttest

Alle mennesker har talenter, hvad er dine?

TT38 Talenttest

Hele grundlaget for en talenttest er at identificere vores kompetencer, men også hvad vi motiveres af og hvad, der demotiverer os som individer. Når vi får afdækket dette, bliver vi mere målrettede i forhold til jobmål, vi er bedre til at spore os ind på den rette kandidat i forhold til jobbet og vi har bedre mulighed for at  finde udviklingspotentialer.

Blachman Search anvender TT38 Talenttest i forbindelse med;

  • Komptenceafklaring
  • Karriererådgivningsforløb
  • Succesprofilering v. talentprogrammer
  • Rekrutteringsprocessen
  • Ledelsesudvikling
  • Onboarding
  • Udvælgelse af kandidatfelt for virksomheder

TT38 Talenttest kan ligeledes bruges til medarbejder- og udviklingssamtaler og assistere ledere til at have et indgående kendskab til deres medarbejdere.

Vi har med stor succes testet mere end +300 personer og vægter integritet og empati højt for den enkelte.

Testen er et udviklingsmateriale og ikke en diagnose

Rekruttering

Hvilke talenter matcher jobbet?

Vores fremgangsmåde er, at få konkretiseret rollen, så det kan bestemmes hvilke specifikke talenter, der bedst udfylder den.

Talenterne skal ikke blot matche arbejdsopgaverne, men også organisationskulturen, ligesom de skal fungere sammen med teamets leder. Når lederen har konkretiseret denne viden og gjort den eksplicit kan et jobopslag skrives, der tager udgangspunkt i talenterne.

Derved sikres det, at de rette profiler tiltrækkes til at søge stillingen.

Når de udvalgte kandidater tager talenttesten, vil vi ud fra resultatet, den efterfølgende feedback sammenholdt med møderne, have et klart billede af, om der er et match imellem kandidatens talenter/styrker og rollen.

Blachman Search ApS
Mobil: +45 53 88 14 99
Mail: sl@blachman.dk
CVR: 26395925

Privatlivspolitik